Joop Rubens Door internationale tentoonstellingen en publicaties raakte Joop Rubens onder de indruk van Cahun’s werk, visie en levenshouding. En door de frappante overeenkomst met zijn eigen veelzijdigheid. Zelf ondergedoken in 1941. In zijn jeugd kon hij zich enkel uiten doormiddel van tekenen en schilderen in steeds weer andere stijlen, om ontdekking van zijn ware identiteit voor te blijven. Onderduik-kunstenaar is Rubens in feite gebleven. Van tijd tot tijd de wereld verbazen met weer nieuw, ander, uitgekristalliseerd werk. Zoals nu in wording de 13 meter brede installatie Opus 77, bestaand uit zevenenzeventig werken met elk een formaat van 40x30cm. In zwart pigment zien we zijn poëtische impressies van personages in verandering. Afgewisseld met tekeningen in ballpoint met de bijna chirurgische signatuur van wat we tegenwoordig gendertransitie noemen. Gecompleteerd met zijn ‘conceptual drawings’. Variaties op het transgenderthema op A4-formaat. In telkens weer nieuwe visies staat Rubens stil bij de bijzondere ontwikkelingen van onze tijd.

Intro

Claude Cahun Is het pseudoniem waarachter beeldend kunstenaar Lucy Renée Mathilde Schwob zich verschool om commentaar te kunnen leveren op de voor haar verstikkende opvattingen over esthetiek, seksualiteit, geaardheid en geslacht in het Parijs van de 20e eeuw. Cahun thematiseerde al vroeg wat we vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw ‘gendervraagstukken’ zijn gaan noemen. Zij kreeg bekendheid met haar geënsceneerde fotografische zelfportretten, waarin de visuele esthetiek van het surrealisme tot uitdrukking komt. Ze gebruikte haar mannelijk pseudoniem niet alleen om serieus genomen te worden. En niet als enig masker. Zij wisselde constant van kunstvorm. Van poëzie naar proza. Van literatuur naar theater. Van theater naar fotografie. Haar leven werd gekarakteriseerd door voortdurende rolwisselingen. Zij speelde het spel met wat ze beschouwde als haar verschillende ‘verborgen identiteiten’. “Onder dit masker een volgend masker” was een beroemde uitspraak van haar. “Ik zal nooit ophouden al deze gezichten af te nemen…” Als criticaster van het nazisme en omdat zij joods was, moest zij vluchten en vestigde zich op het engelse eiland Jersey, waar zij in 1954 stierf en is begraven.

©2019 Joop Rubens