In het veelzijdig oeuvre van beeldend kunstenaar Joop Rubens heeft het portret steeds een bijzondere plaats ingenomen, onlosmakelijk met zijn gehele oeuvre verbonden. Rubens ‘Er bestaat bij het portretteren geen homogeniteit in mijn manier van werken. Elk mens is uniek, vandaar de individuele invulling per personage. Zowel in visie, materiaalgebruik en techniek’.

 

 

In the versatile artwork of artist Joop Rubens the portrait took a special place. Indissolubly connected to his entire artwork. Not only as a visual experience,but also in the contemporary development of art. Rubens ‘When portraying there is no homo-geneity in my way of working.Each human is unique, hence the individual completion per person. Both in vision, use of the material and use of the technique’.

©2019 Joop Rubens